Cơ hội đó là vị thần tối cao đang sinh nở Chance my dear...

Cơ hội, đó là vị thần tối cao đang sinh nở.
-
Chance, my dear, is the sovereign deity in child-bearing.
"Cơ hội, đó là vị thần tối cao đang sinh nở. - Chance, my dear, is the sovereign deity in child-bearing."
Danh ngôn công việc Balzac
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận