Cô gái lòng son Không bằng tô don Vạn Tượng .

Cô gái lòng son
  Không bằng tô don  Vạn Tượng .
"Cô gái lòng son Không bằng tô don Vạn Tượng ."
Ca dao về Phong tục, tập quán
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận