Có được tình yêu không khó bằng giữ được tình yêu It is not...

Có được tình yêu không khó bằng giữ được tình yêu!
It is not so difficult to win love as to keep it!
"Có được tình yêu không khó bằng giữ được tình yêu! It is not so difficult to win love as to keep it!"
Danh ngôn tình yêu Marie Corelli
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận