Chúng ta thường dễ tin người chúng ta không biết bởi họ chưa bao...

Chúng ta thường dễ tin người chúng ta không biết bởi họ chưa bao giờ lừa dối chúng ta.
-
We are inclined to believe those whom we do not know because they have never deceived us.
"Chúng ta thường dễ tin người chúng ta không biết bởi họ chưa bao giờ lừa dối chúng ta. - We are inclined to believe those whom we do not know because they have never deceived us."
Danh ngôn tính cách Samuel Johnson
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận