Chúng ta được định hình và đúc khuôn bởi những gì mà ta yêu...

Chúng ta được định hình  và đúc khuôn bởi những gì mà ta yêu.
We are shaped and fashioned by what we love.
"Chúng ta được định hình và đúc khuôn bởi những gì mà ta yêu. We are shaped and fashioned by what we love."
Danh ngôn về yêu thương Johann Wolfgang von Goethe
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận