Chúng ta có thể đã chữa trị được hầu hết thói xấu xa nhưng...

Chúng ta có thể đã chữa trị được hầu hết thói xấu xa; nhưng chúng ta vẫn chưa tìm ra liều thuốc cho thói xấu tồi tệ nhất, sự vô cảm của con người.
-
We may have found a cure for most evils; but we have found no remedy for the worst of them all, the apathy of human beings.
"Chúng ta có thể đã chữa trị được hầu hết thói xấu xa; nhưng chúng ta vẫn chưa tìm ra liều thuốc cho thói xấu tồi tệ nhất, sự vô cảm của con người. - We may have found a cure for most evils; but we have found no remedy for the worst of them all, the apathy of human beings."
Danh ngôn tính cách Helen Keller
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận