Chúng ta có quá nhiều lời nói hoa mỹ và có quá ít hành...

Chúng ta có quá nhiều lời nói hoa mỹ, và có quá ít hành động tương xứng với chúng.
-
We have too many high sounding words, and too few actions that correspond to them
"Chúng ta có quá nhiều lời nói hoa mỹ, và có quá ít hành động tương xứng với chúng. - We have too many high sounding words, and too few actions that correspond to them"
Danh ngôn văn hóa Abigail Adams
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận