Chớ thấy sóng cả mà lo Sóng cả mặc sóng chèo cho có chừng...

Chớ thấy sóng cả mà lo,
  Sóng cả mặc sóng, chèo cho có chừng.
"Chớ thấy sóng cả mà lo, Sóng cả mặc sóng, chèo cho có chừng."
Ca dao về kinh nghiệm sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận