Chẳng giậm thì thuyền chẳng đi Giậm ra nát ván thì thuyền long đanh...

Chẳng giậm thì thuyền chẳng đi, 
  Giậm ra nát ván thì thuyền long đanh.
  Đôi ta lên thác xuống ghềnh, 
  Em ra đứng mũi để anh chịu sào.
  Sông Bờ , sông Mã ,  sông Thao ,
  Ba ngọn sông ấy đổ vào sông Gâm .
"Chẳng giậm thì thuyền chẳng đi, Giậm ra nát ván thì thuyền long đanh. Đôi ta lên thác xuống ghềnh, Em ra đứng mũi để anh chịu sào. Sông Bờ , sông Mã , sông Thao , Ba ngọn sông ấy đổ vào sông Gâm ."
Tục ngữ ca dao Tình nghĩa vợ chồng
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận