Chẳng có người bạn nào mà mọi mặt đều tốt.

Chẳng có người bạn nào mà mọi mặt đều tốt.
"Chẳng có người bạn nào mà mọi mặt đều tốt."
Danh ngôn tình bạn Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận