Cả cuộc đời của người phụ nữ là một bài lịch sử về những...

Cả cuộc đời của người phụ nữ là một bài lịch sử về những yêu thương.
-
A woman’s whole life is a history of the affections.
"Cả cuộc đời của người phụ nữ là một bài lịch sử về những yêu thương. - A woman’s whole life is a history of the affections."
Danh ngôn phụ nữ Washington Irving
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận