Bí quyết của sự thành công là hằng ngày cố gắng hơn người khác...

Bí quyết của sự thành công là hằng ngày cố gắng hơn người khác một chút.
"Bí quyết của sự thành công là hằng ngày cố gắng hơn người khác một chút."
Danh ngôn công việc Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận