Bí ẩn của tình yêu lớn lao hơn bí ẩn của cái chết The...

Bí ẩn của tình yêu lớn lao hơn bí ẩn của cái chết.
The mystery of love is greater than the mystery of death.
"Bí ẩn của tình yêu lớn lao hơn bí ẩn của cái chết. The mystery of love is greater than the mystery of death."
Danh ngôn tình yêu Oscar Wilde
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận