Ba người có thể giữ được bí mật nếu hai người đã chết Three...

Ba người có thể giữ được bí mật, nếu hai người đã chết.
-
Three can keep a secret, if two of them are dead.
"Ba người có thể giữ được bí mật, nếu hai người đã chết. - Three can keep a secret, if two of them are dead."
Danh ngôn hài hước Benjamin Franklin
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận