Ấy ngày mùng sáu tháng ba Ăn cơm với cà đi hội chùa Tây...

Ấy ngày mùng sáu tháng ba,
  Ăn cơm với cà đi hội chùa Tây .
  Hò chơi bên gái bên trai,
  Xin cùng cô bác đừng ai nghi ngờ.
"Ấy ngày mùng sáu tháng ba, Ăn cơm với cà đi hội chùa Tây . Hò chơi bên gái bên trai, Xin cùng cô bác đừng ai nghi ngờ."
Ca dao về Phong tục, tập quán
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận