Anh về mắc võng ru con Đừng nên tơ tưởng trái chanh non trái...

Anh về mắc võng ru con, 
  Đừng nên tơ tưởng trái chanh non trái mùa!
"Anh về mắc võng ru con, Đừng nên tơ tưởng trái chanh non trái mùa!"
Tục ngữ ca dao Tình nghĩa vợ chồng
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận