Anh về em nắm cổ tay Em dặn câu này anh chớ có quên...

Anh về em nắm cổ tay, 
  Em dặn câu này anh chớ có quên: 
  Đôi ta đã trót lời nguyền, 
  Chớ xa xôi mặt mà quên mảng lòng.
"Anh về em nắm cổ tay, Em dặn câu này anh chớ có quên: Đôi ta đã trót lời nguyền, Chớ xa xôi mặt mà quên mảng lòng."
Tục ngữ ca dao về Tình yêu
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận