Anh về chẻ nứa đan sàng Chẻ tre đan chõng cho nàng ru con...

Anh về chẻ nứa đan sàng, 
  Chẻ tre đan chõng cho nàng ru con.
"Anh về chẻ nứa đan sàng, Chẻ tre đan chõng cho nàng ru con."
Tục ngữ ca dao Tình nghĩa vợ chồng
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận