Anh thương em bất luận xấu xinh Lá giang nấu với cua kình cũng...

Anh thương em bất luận xấu xinh, 
  Lá giang nấu với cua kình cũng ngon.
"Anh thương em bất luận xấu xinh, Lá giang nấu với cua kình cũng ngon."
Tục ngữ ca dao về Tình yêu
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận