Anh không thể buộc giày đúng trừ phi anh chú tâm vào buộc nó...

Anh không thể buộc giày đúng trừ phi anh chú tâm vào buộc nó.
-
A man cannot make a pair of shoes rightly unless he do it in a devout manner.
"Anh không thể buộc giày đúng trừ phi anh chú tâm vào buộc nó. - A man cannot make a pair of shoes rightly unless he do it in a devout manner."
Danh ngôn công việc Thomas Carlyle
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận