Anh đi em ở lại nhà Biển sâu em lặn lội nuôi mẹ già...

Anh đi em ở lại nhà, 
  Biển sâu em lặn lội nuôi mẹ già đợi anh.
"Anh đi em ở lại nhà, Biển sâu em lặn lội nuôi mẹ già đợi anh."
Tục ngữ ca dao Tình nghĩa vợ chồng
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận