Anh đâu phải mê bông quế Mà bỏ phế cái bông lài Quế thơm...

Anh đâu phải mê bông quế, 
  Mà bỏ phế cái bông lài, 
  Quế thơm ban ngày, lài ngát ban đêm.
"Anh đâu phải mê bông quế, Mà bỏ phế cái bông lài, Quế thơm ban ngày, lài ngát ban đêm."
Tục ngữ ca dao về Tình yêu
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận