An Lãng bánh đúc bánh đa Ngân Cầu bánh bỏng Hương La bánh bèo...

An Lãng  bánh đúc, bánh đa, 
  Ngân Cầu  bánh bỏng, Hương La  bánh bèo.
"An Lãng bánh đúc, bánh đa, Ngân Cầu bánh bỏng, Hương La bánh bèo."
Ca dao về Phong tục, tập quán
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận