Ai về Bình Định mà nghe Nói thơ chàng Lía hát vè Quảng Nam...

Ai về Bình Định  mà nghe, 
  Nói thơ chàng Lía , hát vè Quảng Nam .
"Ai về Bình Định mà nghe, Nói thơ chàng Lía , hát vè Quảng Nam ."
Ca dao về Phong tục, tập quán
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận