Ai ơi trẻ mãi ru mà Càng đắn đo lắm càng già mất duyên...

Ai ơi trẻ mãi ru mà, 
  Càng đắn đo lắm, càng già mất duyên.
"Ai ơi trẻ mãi ru mà, Càng đắn đo lắm, càng già mất duyên."
Tục ngữ ca dao về Tình yêu
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận