Ai nới rộng con tim thì phải thu hẹp cái miệng lại.

Ai nới rộng con tim thì phải thu hẹp cái miệng lại.
"Ai nới rộng con tim thì phải thu hẹp cái miệng lại."
Danh ngôn tâm hồn Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận