Ai đi cách trở sơn khê Nhớ tô mỳ Quảng tình quê mặn nồng...

Ai đi cách trở sơn khê
  Nhớ tô mỳ Quảng , tình quê mặn nồng.
"Ai đi cách trở sơn khê Nhớ tô mỳ Quảng , tình quê mặn nồng."
Ca dao về Phong tục, tập quán
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận