Ai cũng có lòng tự trọng Tôi sẵn sàng quên đi nó nhưng do...

Ai cũng có lòng tự trọng. Tôi sẵn sàng quên đi nó, nhưng do mình tự quyết chứ không phải vì ai đó bảo mình.
-
Every man has his dignity. I'm willing to forget mine, but at my own discretion and not when someone else tells me to.
"Ai cũng có lòng tự trọng. Tôi sẵn sàng quên đi nó, nhưng do mình tự quyết chứ không phải vì ai đó bảo mình. - Every man has his dignity. I'm willing to forget mine, but at my own discretion and not when someone else tells me to."
Danh ngôn tính cách Denis Diderot
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận