A men lạy Đức Chúa Trời Xin cho bên đạo bên đời lấy nhau...

A men lạy Đức Chúa Trời, 
  Xin cho bên đạo bên đời lấy nhau.
"A men lạy Đức Chúa Trời, Xin cho bên đạo bên đời lấy nhau."
Tục ngữ ca dao Tình nghĩa vợ chồng
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận