Học thầy không tày học bạn Hãy luôn học hỏi những điều tốt...

“Học thầy không tày học bạn.”
 Hãy luôn học hỏi những điều tốt đẹp từ bạn.
"“Học thầy không tày học bạn.” Hãy luôn học hỏi những điều tốt đẹp từ bạn."
Ca dao tục ngữ về tình bạn
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận