“Để thành công, trước tiên ta phải tin là ta có thể”

“Để thành công, trước tiên ta phải tin là ta có thể”
"“Để thành công, trước tiên ta phải tin là ta có thể”"
Châm ngôn cuộc sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận