Dù ai nói ngả nói nghiêng lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân...

Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.
"Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân."
Danh ngôn tính cách Tục ngữ Việt Nam
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận