Chủ động là làm điều đúng mà không cần phải bảo Initiative is doing...

Chủ động là làm điều đúng mà không cần phải bảo.
-
Initiative is doing the right thing without being told.
"Chủ động là làm điều đúng mà không cần phải bảo. - Initiative is doing the right thing without being told."
Danh ngôn tính cách Victor Hugo
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận