Quá tử tế dễ bị lợi dụng.

Quá tử tế dễ bị lợi dụng.
"Quá tử tế dễ bị lợi dụng."
Danh ngôn tính cách Ngạn ngữ Anh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận