Giới hạn cao nhất của lòng kiên nhẫn là không nói không cáu không...

Giới hạn cao nhất của lòng kiên nhẫn là: không nói, không cáu, không giận.
"Giới hạn cao nhất của lòng kiên nhẫn là: không nói, không cáu, không giận."
Danh ngôn tính cách Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận