Người cao thượng là người không bao giờ làm một điều gì để hạ...

Người cao thượng là người không bao giờ làm một điều gì để hạ thấp người khác
"Người cao thượng là người không bao giờ làm một điều gì để hạ thấp người khác"
Danh ngôn tính cách A.Ca-sơn
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận