Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ tự kiêu một chút cũng là nhiều...

Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ, tự kiêu một chút cũng là nhiều.
"Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ, tự kiêu một chút cũng là nhiều."
Danh ngôn tính cách Karl Marx
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận