Ý nghĩa của cuộc sống là sống cho có ý nghĩa.

Ý nghĩa của cuộc sống là sống cho có ý nghĩa.
"Ý nghĩa của cuộc sống là sống cho có ý nghĩa."
Danh ngôn cuộc sống Tế hanh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận