Thành công không phải là chìa khóa mở cánh cửa hạnh phúc Hạnh phúc...

Thành công không phải là chìa khóa mở cánh cửa hạnh phúc. Hạnh phúc là chìa khóa dẫn tới cánh cửa thành công. Nếu bạn yêu điều bạn đang làm, bạn sẽ thành công.
-
Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful.
"Thành công không phải là chìa khóa mở cánh cửa hạnh phúc. Hạnh phúc là chìa khóa dẫn tới cánh cửa thành công. Nếu bạn yêu điều bạn đang làm, bạn sẽ thành công. - Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful."
Danh ngôn hạnh phúc Albert Schweitzer
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận