Hạnh phúc của con người không nằm ở vận may bên ngoài và có...

Hạnh phúc của con người không nằm ở vận may bên ngoài và có thể nhận biết, nhưng nằm ở sự tốt đẹp và giàu có của tâm hồn, thứ bên trong và không thể nhìn thấy.
-
A man's felicity consists not in the outward and visible blessing of fortune, but in the inward and unseen perfections and riches of the mind.
"Hạnh phúc của con người không nằm ở vận may bên ngoài và có thể nhận biết, nhưng nằm ở sự tốt đẹp và giàu có của tâm hồn, thứ bên trong và không thể nhìn thấy. - A man's felicity consists not in the outward and visible blessing of fortune, but in the inward and unseen perfections and riches of the mind."
Danh ngôn hạnh phúc Thomas Carlyle
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận