Ý muốn ở đâu thì đôi chân chạy đến đó.

Ý muốn ở đâu thì đôi chân chạy đến đó.
"Ý muốn ở đâu thì đôi chân chạy đến đó."
Danh ngôn cuộc sống Ngạn ngữ Italia
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận