Xuân kia xin chớ bỏ qua Hoa kia có lửa người ta có thì...

Xuân kia xin chớ bỏ qua, 
  Hoa kia có lửa, người ta có thì.
  Chơi xuân kẻo nữa xuân đi,
  Cái già sồng sộc nó thì theo sau.
"Xuân kia xin chớ bỏ qua, Hoa kia có lửa, người ta có thì. Chơi xuân kẻo nữa xuân đi, Cái già sồng sộc nó thì theo sau."
Ca dao về kinh nghiệm sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận