Tiền dùng đúng tiền hiền như Phật Bạc sài lầm bạc ác hơn ma...

Tiền dùng đúng, tiền hiền như Phật. Bạc sài lầm, bạc ác hơn ma.
"Tiền dùng đúng, tiền hiền như Phật. Bạc sài lầm, bạc ác hơn ma."
Danh ngôn tiền bạc Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận