Con người thường bán thời gian để kiếm tiền rồi lại dùng tiền để...

Con người thường bán thời gian để kiếm tiền rồi lại dùng tiền để giết thời gian.
"Con người thường bán thời gian để kiếm tiền rồi lại dùng tiền để giết thời gian."
Danh ngôn tiền bạc Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận