Ai tiết kiệm tiền, người đó sống không thiếu thốn.

Ai tiết kiệm tiền, người đó sống không thiếu thốn.
"Ai tiết kiệm tiền, người đó sống không thiếu thốn."
Danh ngôn tiền bạc Ngạn ngữ Nga
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận