Ðồng tiền không phải vạn năng nhưng không tiền thì vạn vạn bất năng...

Ðồng tiền không phải vạn năng, nhưng không tiền thì vạn vạn bất năng.
"Ðồng tiền không phải vạn năng, nhưng không tiền thì vạn vạn bất năng."
Danh ngôn tiền bạc Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận