Đồng tiền đi trước đồng tiền khôn đồng tiền đi sau đồng tiền dại...

Đồng tiền đi trước đồng tiền khôn, đồng tiền đi sau đồng tiền dại.
"Đồng tiền đi trước đồng tiền khôn, đồng tiền đi sau đồng tiền dại."
Danh ngôn tiền bạc Tục ngữ Việt Nam
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận