Vượt qua mùa đông giá rét chúng ta sẽ có một mùa xuân ấm...

Vượt qua mùa đông giá rét, chúng ta sẽ có một mùa xuân ấm áp.
"Vượt qua mùa đông giá rét, chúng ta sẽ có một mùa xuân ấm áp."
Danh ngôn cuộc sống Hồ Chí Minh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >