Vui mừng quá thì vỡ dương, tức giận quá thì phá vỡ âm.

Vui mừng quá thì vỡ dương, tức giận quá thì phá vỡ âm.
"Vui mừng quá thì vỡ dương, tức giận quá thì phá vỡ âm."
Danh ngôn tính cách Trang Tử
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận