Với tất cả mọi người tuổi trẻ là mùa hân hoan của cuộc đời...

Với tất cả mọi người, tuổi trẻ là mùa hân hoan của cuộc đời; nhưng thường chỉ bởi điều mà nó hy vọng, không phải bởi điều mà nó giành được, hay điều mà nó trốn thoát.
-
Youth is to all the glad season of life; but often only by what it hopes, not by what it attains, or what it escapes.
"Với tất cả mọi người, tuổi trẻ là mùa hân hoan của cuộc đời; nhưng thường chỉ bởi điều mà nó hy vọng, không phải bởi điều mà nó giành được, hay điều mà nó trốn thoát. - Youth is to all the glad season of life; but often only by what it hopes, not by what it attains, or what it escapes."
Danh ngôn tuổi trẻ Thomas Carlyle
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận